Catalogus van de opleidingen GIP

Denk er aan u in te schrijven voor onze newsletter, onderaan het blad, om geen enkele van onze nieuwe opleidingen te missen.WIJ ORGANISEREN 3 TYPES VAN OPLEIDINGEN

Formations fonctionnelles

Functionele opleidingen


De functionele opleiding strekt er toe om bepaalde personeelsleden bijzondere beroepsbekwaamheden bij te brengen zodat zij in staat zijn om gespecialiseerde opdrachten te volbrengen die gekoppeld zijn aan de uitoefening van hun gespecialiseerde betrekking en/of om de taken op zich te nemen die voortvloeien uit hun bijzondere bekwaamheid.
Formations continuées

Voortgezette opleidingen


De voortgezette opleiding is de beroepsopleiding gegeven aan het personeelslid die hem de garantie biedt de voorheen verworven vaardigheden en kennis te behouden, de verworven competenties reactief aan te passen en nieuwe comptenties proactief te verwerven, derwijze dat de beklede betrekking op een doelmatige wijze kan worden uitgeoefend.
Formations certifiées

Gecertificeerde opleidingen


Het administratief en logistiek korps bestaat uit 4 niveaus : A, B, C et D. Deze komen respectievelijk overeen met de recruteringsvoorwaarden en de baremische loonschalen van de niveaus 1, 2+, 2 en (3+4) van de federale openbare ambten. U bent personeelslid van het niveau B en u oefent de functie uit van vertaler, crimineel analist, ICT-consultant, sociaal assistent, boekhouder of technisch consultant, … of u bent van het niveau C of D, dan zijn deze opleidingen in het bijzonder voor u bestemd
OPGELET : INSCHRIJVINGEN VIA DE FEDERALE POLITIE VERPLICHTEND !

Hoe zich inschrijven voor een opleiding ?