Get Adobe Flash player

De basisopleiding inspecteur van politie

AINP polloc  AINP polfed 

De aspirant-inspecteur moet op het einde van de basisopleiding beantwoorden aan het “competentieprofiel INP” dat door Minister van Binnenlandse Zaken werd opgesteld. Zodanig dat de situaties waarmee hij geconfronteerd wordt door hem geïdentificeerd kunnen worden, een gepaste oplossing vinden voor de problemen die zich stellen en deze oplossingen uitvoeren.

Studie-uren en werkplekleren :

De basisopleiding van het basiskader duurt één jaar en omvat 1.314 studie-uren en 328 uur aan werkplekleren.

 

De theorie-en praktijklessen zijn opgedeeld in 15 clusters.

Een eerste blok van 5 algemene clusters met lessen (I) over de politiediensten in relatie tot de bestuurlijke en gerechtelijke organisatie (40 uur), (II) de wet op het politieambt (40 uur), (III) politionele deontologie (24 uur), (IV) inleiding tot het recht (60 uur) en (V) de wegcode (30 uur).

En een tweede blok van 6 meer specifieke clusters :
(I) domeinspecifiek recht (120 uur), (II) informatiemanagement (122 uur), (III)politioneel onthaal en bejegening (78 uur), (IV) politioneel tussenkomen (176 uur), (V) onderzoeken (100 uur), (VI) verkeer (114 uur).

Daarnaast zijn er nog 4 transversale clusters die doorheen blok 1 en 2 lopen : (I) maatschappelijke oriëntering (32 uur), (II) communicatie (100 uur), (III) sport (90 uur) en  (IV) geweld- en stressbeheer (188 uur).

 

 

Alleen wie geslaagd is voor blok 1, mag deelnemen aan de examens van blok 2

 

Gedurende de basisopleiding neemt de aspirant-inspecteur deel aan werkplekleren. De nadere regels daarvoor moeten worden uitgewerkt door de directeur-generaal van de algemene directie van het middelenbeheer en de informatie (DGR). De organisatie is in elk geval een verantwoordelijkheid van de politieschool. Die werkt in overleg met de werkplek een werkplekleeropdracht uit. Iedere aspirant krijgt tijdens zijn opdracht een begeleider die vertrouwd ismet de inhoud van de opdracht.

 

 INP polloc  INP polfed