Get Adobe Flash player

De basisopleiding hoofdinspecteur van politie.

AINPP polloc  AINPP polfed 

Om de basisopleiding hoofdinspecteur te mogen volgen moet men ten minste 6 jaar dienst hebben in de graad van inspecteur van politie en slagen in een vergelijkend examen ofwel gerekruteerd zijn als gespecialiseerde aspirant-hoofdinspecteur via een bijzondere aanwervingsprocedure. Alle inlichtingen betreffende de toelatingsexamens kan men terugvinden op de website van de Directie Rekrutering en Selectie.

 

Deze opleiding duurt ongeveer 9 maanden en omvat volgende modules:

- de plaats, de functie en de rol van de politiediensten in onze samenleving (± 24 uur)

- de plaats, de functie en de rol van de hoofdinspecteur in de politiediensten (± 36 uur)

- de basisvaardigheden en competenties van de hoofdinspecteur van politie (± 64 uur)

- het verwerven van basiscompetenties inzake management en beheer van human resources (± 60 uur)

- de leiding van een team in een operationeel leidinggevende rol (± 74 uur)

- handhaving en herstel van de openbare orde (± 72 uur)

- bijzondere bestuurlijke politie (± 70 uur)

- verkeer en wegverkeer (± 58 uur)

- courante opdrachten inzake gerechtelijke politie (± 210 uur)

- specifieke situaties inzake gerechtelijke politie (± 44 uur)

- actualiteitsfenomenen (± 8 uur)

- fysieke en mentale training (± 40 uur)

- geweldsbeheersing (± 50 uur)

- tweede landstaal (± 30 uur)

 

Deze opleiding omvat ook 2 stages:

- een opleidingsstage in management en leadership (1 week)

- een opleidingsstage in operationele situaties (4 weken)

 

De opleiding wordt afgesloten met een eindexamen. De aspirant hoofdinspecteur die slaagt wordt vast benoemd.

INPP polloc  INPP polfed